Chủ Nhật, 19 tháng 11, 2023

Block Puzzle Gem: Jewel Blast

Block Puzzle Gem: Jewel Blast

Block Puzzle Gem: Jewel Blast được đánh giá 4,5 star
Phù hợp cho 3 tuổi trở lên
Bấm nút bên dưới để tải trò chơi và trải nghiệm cùng GameVN.net bạn nhé!

Tải về điện thoại

1 2 3 4 5 6 7

Giới thiệu về trò chơi này

🌊 BIG UPDATE! The free simple Block Puzzle Gem becomes more relaxing and addictive with the fresh new prop . Perfect for sharpening spatial intelligence and geometric skills.

🍹 Eye-catching Points:

✔ Natural jungle style brings you an adventure time.
✔ Offline is supported. Relaxing gameplay with no limits.
✔ More exciting is coming. Stay tuned.

🍏 Novice Guide:

1. Drag the jewel blocks into the 10×10 board.
2. Clear the blocks by making full rows or columns.
3. Use rotate prop if necessary.
4. Put a temporarily unwanted block into the right hole.
5. Game over if there is no space to stack blocks.

🍎 Advanced Manual:

1. Open the treasure chest/get a rotation prop by eliminating 10 star-blocks.
2. Wise use of the excess drop zone&rotation to create more possibilities.
3. Try to remove multiple lines at once to get Combo. 🏄 Ready to write down your legend on the leaderboard meanwhile train your brain? Let's take a break and enjoy this challenging block puzzle together!

Yêu cầu tối thiểu
Hệ điều hành: Windows 10 (v2004)
Bộ nhớ: Ổ thể rắn (SSD) còn trống ít nhất 10 GB
Đồ họa: IntelⓇ UHD Graphics 630 hoặc tương đương
Bộ xử lý: CPU 4 nhân vật lý (một số trò chơi đòi hỏi CPU Intel)
Bộ nhớ: 8 GB RAM
Tài khoản quản trị viên trên Windows
Tính năng ảo hoá phần cứng phải được bật

0 nhận xét: