Chính sách bảo mật

Khi bạn sử dụng dịch vụ tại website GameVN.net nghĩa là bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản về chính sách bảo mật thông tin của chúng tôi bên dưới.

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

- Mặc định chúng tôi không lưu giữ bất kỳ thông tin nào của khách hàng, trừ khi bạn chủ động cung cấp cho chúng tôi tại form Liên hệ. Tất cả thông tin khách hàng được lưu trữ nhằm mục đích duy trì dịch vụ chăm sóc khách hàng của chúng tôi. Các thông tin bao gồm thông tin mà Khách hàng cung cấp qua trang điền thông tin, trình duyệt khi khách hàng sử dụng.

2- Phạm vi sử dụng thông tin

- Toàn bộ thông tin Khách hàng cung cấp do chúng tôi sử dụng và chỉ duy nhất do chúng tôi khai thác. Tuyệt đối không cung cấp cho bên thứ 3 vì bất kỳ mục đích gì, ngoại trừ cơ quan Pháp Luật yêu cầu.

3- Thời gian lưu trữ thông tin

- Thông tin khách hàng được lưu trữ suốt thời gian hoạt động của chúng tôi.

4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

- Lưu trữ thông tin an toàn trên hệ thống máy chủ riêng của chúng tôi mà không phụ thuộc hoặc trung gian bởi 1 nhà cung cấp dịch vụ thứ 3.

5- Phương tiện để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

- Khách hàng có thể gửi yêu cầu qua email để thay đổi, chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình.

6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

- Chúng tôi cam kết không cung cấp, chia sẽ dữ liệu khách hàng cho đơn vị thứ 3, ngoại trừ cơ quan Pháp Luật. Tuân thủ theo các quy định về thông tin của nhà nước Việt nam. Bảo vệ thông tin và quyền lợi của khách hàng.

7- Cookies trình duyệt và quảng cáo

- Thông tin cookies trên trình duyệt có thể được khai thác vì mục đích quảng cáo. Quyền hạn khai thác hoặc chia sẻ dữ liệu được thiết lập bởi thiết bị của người dùng từ trước khi truy cập trang web này.

8- Thay đổi chính sách và miễn trừ trách nhiệm

Chính sách này có thể được thay đổi mà không cần báo trước.
Chúng tôi giữ quyền miễn trừ mọi trách nhiệm phát sinh nếu có trong quá trình khách hàng dùng dịch vụ/khai thác thông tin từ website này.


0 nhận xét: